Berikut adalah Panduan Penggunaan Am bagi memudahkan anda menggunakan sistem iklaneka kami dengan lancar. Enjoy!
  1. Pendaftaran (akan dikemaskini tidak lama lagi)
  2. Bagaimana untuk white list alamat e-mel kami di Gmail dan Yahoo! Mail
  3. Login Pertama (akan dikemaskini tidak lama lagi)
  4. Kedudukan Navigasi (akan dikemaskini tidak lama lagi)
  5. Bagai Mana Mendapatkan Bantuan atau Aduan (akan dikemaskini tidak lama lagi)